Tilia Residence – MU7 Empire City

Tilia Residence - MU7 Empire City

Là phân khu mở bán thứ hai, Tilia Residence hay còn gọi là MU7 Empire City được thiết kế để tận hưởng view trực diện sông Sài Gòn.Phân khu này được Kepple Land thiết kế theo phong cách trẻ trung và hiện đại, nhưng đồng thời cũng hòa vào tổng thể quần thể chung với hơi hướng nghỉ dưỡng hiện đại.

Hình chụp Tilia Residence - MU7 Empire City

Tổng quan phân khu Tilia

* Tổng diện tích đất: 12.558 m2
* Tổng diện tích sàn: 61,150 m2
* Số lượng căn hộ: 472 căn.
* Diện tích căn hộ Tilia Residence gồm 6 loại:
– Căn hộ 1 phòng ngủ: 63 m2
– Căn hộ– Căn hộ 1 phòng ngủ: 62 m2
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 98 m2
– Căn hộ 3 phòng ngủ nhỏ: 130 m2
– Căn hộ 3 phòng ngủ lớn: 155 m2
– Căn hộ duplex: 204 m2, gồm 2 tầng và có thang máy riêng.
– Penthouse: 300 m2
* Khởi công: 2017 – Hoàn thành: Q1/2021.

Mặt bằng tầng Tilia Residence

Mặt bằng tầng 2-4 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 2C tầng 2-4 Tilia Residence - MU7 Empire City
Mặt bằng tháp 2D tầng 2-4 Tilia Residence - MU7 Empire City
Mặt bằng tháp 1D tầng 2-4 Tilia Residence - MU7 Empire City
Mặt bằng tháp 1C tầng 2-4 Tilia Residence - MU7 Empire City

Mặt bằng tầng 5 Tilia – MU7 Empire City

Mặt bằng tầng 5 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 2C tầng 5 Tilia Residence - MU7 Empire City
Mặt bằng tháp 2D tầng 5 Tilia Residence - MU7 Empire City
Mặt bằng tháp 1D tầng 5 Tilia Residence - MU7 Empire City
Mặt bằng tháp 1C tầng 5 Tilia Residence - MU7 Empire City

Mặt bằng tầng 6,7 Tilia Residence

Mặt bằng tầng 6 và 7 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 2C tầng 6 và 7 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 2D tầng 6 và 7 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 1D tầng 6 và 7 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 1C tầng 6 và 7 Tilia Residence - MU7 Empire city

Mặt bằng tầng 8,9 Tilia – MU7 Empire City

Mặt bằng tầng 8,9 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 2C tầng 8,9 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 1C tầng 8,9 Tilia Residence - MU7 Empire city

Mặt bằng tầng 10,12,14

Mặt bằng tầng 10,12,14 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 2C tầng 10,12,14 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 1C tầng 10,12,14 Tilia Residence - MU7 Empire city

Mặt bằng tầng 11,13,15

Mặt bằng tầng 11,13,15 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 2C tầng 11,13,15 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 1C tầng 11,13,15 Tilia Residence - MU7 Empire city

Mặt bằng tầng 16,18,20,22,24,26,28

Mặt bằng tầng 16,18,20,22,24,26,28 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 2C tầng 16,18,20,22,24,26,28 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng tháp 1C tầng 16,18,20,22,24,26,28 Tilia Residence - MU7 Empire city

Mặt bằng tầng 17,19,21,23,25,27,29

Mặt bằng tầng 17,19,21,23,25,27,29 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt tháp 2C bằng tầng 17,19,21,23,25,27,29 Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt tháp 1C bằng tầng 17,19,21,23,25,27,29 Tilia Residence - MU7 Empire city

Sơ đồ bố trí căn hộ Tilia Residence

sơ đồ căn hộ Tilia Residence - MU7 Empire City

Mặt bằng chi tiết căn hộ Tilia Residence

Mặt bằng căn hộ 1,2 tháp 1CTilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 5,6 tháp 1CTilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 8 tháp 1CTilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 4 tháp 2C Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 3,4 tháp 1D Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 3,4 tháp 1CTilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 6,7 tháp 1CTilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 3 tháp 2C Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 7,8 tháp 2C Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 5,6 tháp 1D Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 5 tháp 1CTilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 7 tháp 1CTilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 3.2 tháp 2C Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 1,2 tháp 1D Tilia Residence - MU7 Empire city
Mặt bằng căn hộ 3,4 tháp 2D Tilia Residence - MU7 Empire city


Bài viết cùng dự án

Title

MU4 – Linden Residence

Title

MU7 – Tilia Residence

Title

MU11 – Cove Residence

Title

MU8 – Nara Residence

Title

MU6 – The Monarch

Title

Empire city Tower

Compare listings

So sánh

094.145.1679