Phương trâm hoạt động của Oland:
“Môi giới khu nào – phải thành thổ địa khu đó,
Bán dự án nào – phải thành chuyên gia dự án đó.”


Compare listings

So sánh

094.145.1679